FIQ Lajme

24/05/2024

Eksperiencë e e jashtëzakonshme në trajnimin me të rinj e të reja për dialog nderetnik!

Lexo Artikullin

Shfleto Lajmet

Artikuj te ndryshëm ne filantropi

14/01/2020

Lansohet projekti ATAR 2

Forumi për Iniciativa Qytetare (FIQ) në bashkëpunim me Universitetin Link Campus nga Italia, lansoi projektin ATAR 2 që synon të mbështesë vetëpunësimin dhe ndërmarrësinë për të rinjtë. Projekti synon të rrisë punësimin e të rinjve të...

Lexo Artikullin

14/01/2020

Thirrje për aplikim | Programi për Ndërmarrje Sociale

Forumi për Iniciativa Qytetare (FIQ) ka hartuar një projekt për të nxitur dhe përkrahur iniciativat e ndërmarrësisë sociale në Kosovë. Financuar nga zyra e GiZ në Kosovë, qëllimi kryesor i projektit është të kontribojë në ngritjen e vetëdi...

Lexo Artikullin

14/01/2020

Thirrje e hapur për trajner

Fondacioni FIQ në kuadër të implementimit të projektit "Përshpejtimi i vet-punësimit dhe ndërmarrësisë në Kosovë" është duke kërkuar një kompani apo individ për mbajtjen e trajnimit 8 ditorë me temën "Lidershpi"

Lexo Artikullin

14/01/2020

Call for Experts | Needs Assessment

FIQ is starting a new project with the support of GiZ, to combat the informal waste sector in Kosovo, through the provision of services to IWCs’ mainly in the Roma, Egyptian, Ashkali community, in terms of improving their working conditions and increasing th...

Lexo Artikullin

14/01/2020

Thirrje për OSHC dhe grupe jo-formale nga Komuna e Kaçanikut

Forumi për Iniciativa Qytetare (FIQ) në kuadër të Projektit PREX, synon që të rrisë mundësitë e angazhimit të të rinjëve në Kaçanik, punësimin dhe vetë-punësimin e tyre, të ofroj qasje në resurset e komunitetit nëpërmjet OJQ-ve rinore, sh...

Lexo Artikullin

14/01/2020

Thirrje e hapur për trajner | Projekti “ATAR2”

Fondacioni FIQ në kuadër të implementimit të projektit "Përshpejtimi i vet-punësimit dhe ndërmarrësisë në Kosovë" është duke kërkuar një kompani apo individ për mbajtjen e trajnimit 8 ditorë me temën "Menaxhimi Financiar"

Lexo Artikullin

14/01/2020

Thirrje e hapur për trajner | Projekti “ATAR2”

Forumi për Iniciativa Qytetare në kuadër të implementimit të projektit "Përshpejtimi i vet-punësimit dhe ndërmarrësisë në Kosovë" është duke kërkuar një kompani apo individ për mbajtjen e trajnimit 8 ditorë me temën "Marketingu"

Lexo Artikullin

14/01/2020

Thirrje për përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile

Duke u bazuar në vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës të datës 12.02.2019 për aprovimin e Strategjisë Qeveritare për Bashkëpunim me shoqërinë civile 2019-2023, si dhe vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës të datës 02/04/2019...

Lexo Artikullin

14/01/2020

Thirrje e hapur për trajner | Projekti “ATAR2”

Fondacioni FIQ në kuadër të implementimit të projektit "Përshpejtimi i vet-punësimit dhe ndërmarrësisë në Kosovë" është duke kërkuar një kompani apo individ për mbajtjen e trajnimit 6 ditorë me temën "Planifikim Biznesi"

Lexo Artikullin