FIQ Lajme

28/06/2022

Deklarata e Shoqërisë Civile të Ballkanit Perëndimor mbi Ekonominë Sociale

Lexo Artikullin

Shfleto Lajmet

Artikuj te ndryshëm ne filantropi

14/01/2020

Thirrje për OSHC dhe grupe jo-formale nga Komuna e Kaçanikut

Forumi për Iniciativa Qytetare (FIQ) në kuadër të Projektit PREX, synon që të rrisë mundësitë e angazhimit të të rinjëve në Kaçanik, punësimin dhe vetë-punësimin e tyre, të ofroj qasje në resurset e komunitetit nëpërmjet OJQ-ve rinore, sh...

Lexo Artikullin

14/01/2020

Thirrje e hapur për trajner | Projekti ATAR2

Fondacioni FIQ në kuadër të implementimit të projektit "Përshpejtimi i vet-punësimit dhe ndërmarrësisë në Kosovë" është duke kërkuar një kompani apo individ për mbajtjen e trajnimit 3 ditorë me temën "Aftësitë Prezantuese"

Lexo Artikullin

14/01/2020

Publikimi i Analizës mbi legjislacionin e Kosovës për Filantropinë dhe OJQ-të

Gjatë fjalës së saj hyrëse, Dajana Berisha, Drejtore Ekzekutive e FIQ, theksoi se shoqëria civile në Kosovë kryesisht është financuar dhe financohet nga ana e donatorëve të huaj, institucioneve publike dhe më pak nga ana e sektorit privat. Duke pas...

Lexo Artikullin

08/01/2020

Publikimi i Analizës mbi legjislacionin e Kosovës për Filantropinë dhe OJQ-të

Lexo Artikullin

26/07/2019

Jeta dhe Dajana fituese të çmimit “Për të mirën”

Jeta Xharra dhe Dajana Berisha, dy nga themelueset e Konsorciumt të Shoërisë Civile të Kosovës për zhvillim të Qëndrueshëm morën çmimin “Për të Mirën”[1] që ipet çdo vit nga një grup aktivistësh që shpërblejnë qytetarët që japin ndo...

Lexo Artikullin

14/01/2019

Thirrje e hapur për trajner | Projekti “ATAR2”

Fondacioni FIQ në kuadër të implementimit të projektit "Përshpejtimi i vet-punësimit dhe ndërmarrësisë në Kosovë" është duke kërkuar kompani apo individ për mbajtjen e trajnimit 8 ditorë me temën "Shitje dhe Negocim".

Lexo Artikullin

16/09/2016

Shqyrtohet iniciativa e FIQ për zhvendosjen e banorëve të Hades së Vjetër

Lexo Artikullin