Njihuni me stafin tonë

Dajana Berisha

DREJTORE EKZEKUTIVE

Dajana Berisha është Drejtore Ekzekutive në Forumin për Iniciativa Qytetare. Dajana i është bashkuar forumit në Shkurt 2013 për të menaxhuar zhvillimin dhe drejtimin e Forumit duke përfshirë përpilimin e strategjisë, objektivave, dhe aktiviteteve. Përvoja e saj profesionale të kombinuara me përgatitjen akademike përfshinë ekspertizë në politikë-bërje në çështje të zhvillimit të qëndrueshëm, vetë-punësimit, mjedisit e migrimit duke mbështetur politika për punësim aktiv për të zvogëluar varfërinë, sidomos të të rinjve dhe grave e vajzave. Dajana ka diplomuar në linguistikë dhe literaturë, mban një master për Politikat e Migrimit dhe Zhvillimit nga Universiteti i Sussex, një specializim për Udhëheqësi strategjike të OJQ-ve prej Harvard University dhe shumë specializime të tjera. Është e arsimuar në Shqipëri, Britani të Madhe, Danimarkë dhe Suedi.

Sefë Govori

DREJTOR I FINANCAVE

Sefë Govori, ka studiuar në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës. Si Drejtor i Financave, Sefa sjell mbi 15 vjet përvojë të menaxhimit financiar në organizatën FIQ.Në këtë rol, Sefa drejton të gjitha aspektet financiare të organizatës duke përfshirë praktikat e kontabilitetit, buxhetimin, planifikimin financiar dhe monitorimin e performancës financiare.

Para se t’i bashkohej FIQ, Sefa ka pasur poste të ndryshme sfiduese si Menaxher i Projektit në Organizatën Ndërkombëtare për Migrim (IOM – Kosovë), Menaxher i Financave në kompani të ndryshme private.

Arnis Agushi

IT dhe Menaxher i Rrejteve Sociale

Arnis Agushi studion Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinieri në UBT. Arnisi iu bashkua FIQ në shtator të vitit 2021 si praktikant dhe tani ndihmon në mirëmbajtjen dhe përditësimin e kanaleve të komunikimit të FIQ, ku njëkohësisht është edhe IT i organizatës.

Dea Saraçi

Komunikim dhe Rrjete Sociale

Dea Saraçi ka përfunduar studimet në universitetin “AAB”, Drejtimi “Komunikim Masiv dhe Gazetari”. Ajo është bërë pjesë e Forumit për Iniciativa Qytetare në Tetor të këtij viti.
Më herët Dea ka punuar si gazetare në një periudhë gjashtë mujore në “ATV’’, ku ka pasur mundësinë t’i zhvillojë aftësitë e saja të komunikimit nëpërmjet storjeve të ndryshme, të cilat ajo i ka realizuar.

Blerta Kuçi

Praktikante

Blerta Kuçi është studente e vitit të 3 në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina”. Perveç studimeve të përkushtuara ajo merr pjesë në trajnime te ndryshme vendore dhe ndërkombëtare,punetori dhe kurse lidhur me tema te ndryshme duke përfshirë të drejtat e njeriut,fuqizimin e femrave,barazine gjinore,sundimin e ligjit dhe mbrojtjen e mjedisit. Blerta po ashtu ka qenë bursiste gjatë 3 viteve të studimit në Fakulteti Juridik, Universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina”si studente ekselente.

Diona Zhubi

Praktikante

Diona Zhubi është studente e vitit të tretë në Fakultetin Juridik të Universitetit “Hasan Prishtina”. Përveç studimeve të rregullta, ajo ka kryer edhe trajnime të ndryshme dhe punë vullnetare në të cilat ka fituar përvoja të ndryshme. Diona është fituese e bursës “Konrad Adenauer Foundation (Konrad-Adenauer-Stiftung)” në Kosovë si dhe bursës në kuadër të Fakultetit Juridik të Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina”.