Rrini te lidhur

Ne duam të dëgjojmë nga ju

Shkruani E-mail adresën

Forumi për Iniciativa Qytetare

Rr. Xhevdet Doda, Dukagjini Residence, hyrja A, kati i IV
10 000 Prishtinë, Kosovë
Tel: +381 (0) 38 610 677
www.fiq-fci.org