FIQ beson se komunitetet lokale janë vendi më i mirë për të zhvilluar aktivizmin qytetar dhe për të udhëhequr rritjen e zhvillimit ekonomik, arritjen e drejtësisë shoqërore dhe për të përmirësuar mjedisin për qytetarët dhe komunitetin.