Publikuar:
Jan 09, 2020
Pikat kryesore
Pikat kryesore te pacekura

Dajana Berisha

Dajana Berisha është Drejtore Ekzekutive në Forumin për Iniciativa Qytetare. Dajana i është bashkuar forumit në Shkurt 2013 për të menaxhuar zhvillimin dhe drejtimin e Forumit duke përfshirë përpilimin e strategjisë, objektivave, dhe aktiviteteve. Përvoja e saj profesionale të kombinuara me përgatitjen akademike përfshinë ekspertizë në politikë-bërje në çështje të zhvillimit të qëndrueshëm, vetë-punësimit, mjedisit e migrimit duke mbështetur politika për punësim aktiv për të zvogëluar varfërinë, sidomos të të rinjve dhe grave e vajzave. Dajana ka diplomuar në linguistikë dhe literaturë, mban një master për Politikat e Migrimit dhe Zhvillimit nga Universiteti i Sussex, një specializim për Udhëheqësi strategjike të OJQ-ve prej Harvard University dhe shumë specializime të tjera. Është e arsimuar në Shqipëri, Britani të Madhe, Danimarkë dhe Suedi.

Artikuj te ngjashem