Publikuar:
Shk 05, 2024
Pikat kryesore
Pikat kryesore te pacekura

Drejtoresha e organizates FIQ, Dajana Berisha, Interviste rreth projektit “Promovimi i dialogut ndëretnik dhe kohezionit social: Fuqizimi i grave, pakicave dhe të rinjve për pajtim në Kosovë”

Drejtoresha e organizatës FIQ, Dajana Berisha, ka dhënë intervistë në lidhje me projektin “Promovimi i dialogut ndëretnik dhe kohezionit social: Fuqizimi i grave, pakicave dhe të rinjeve për pajtim në Kosovë” ku prenzatoj aktivitetetet të cilat janë mabjtur nga Forumi për Iniciativa Qytetare.

Trajnimet janë mbajtur në tri komuna(Prishtinë, Gjakovë, Mitrovicë), dhe ka pasur për qëllim thellimin e njohurive në fushën e drjetësisë tranzicionale dhe Dialogut Ndëretnik. Pjesëmarrësit janë përqendruar në Drejtësinë Tranzicionale, shqyrtimi i sfidave dhe sukseseve në zbatimin e drejtësisë tranzicionale në kontekstin specifik të Kosovës, dialogun ndëretnik.

Po ashtu janë mbajtur tryezat e rrumbullakëta të cilat kishin për qëllim diskutimin e Dialogut Nderetnik me të rinjët e regjionit të Prishtinës, Mitrovicës dhe Gjakovës.

Për më tepër ju ftojmë ta ndiqni intervistën në këtë link: Link

Artikuj te ngjashem