Publikuar: Qer 03, 2020

Tregim suksesi – Kompostopia

Ariston Lipa, është njëri nga përfituesit e projektit ATAR2, i cili ka hapur biznesin e tij për përpunimin e mbeturinave organike dhe kthimin e tij në kompost, si kompani e parë në Pejë, që prodhon kompost, si ushqyes shumë i nevojshëm për bimë.

Vetëm në Europe ne humbasim 1000 kmtokë fertile përshkak të infrastrukturës dhe zgjerimit të qyteteve. Afër 40% e mbeturinave komunale është mbetje organike që humbet nëpër deponitë e mbeturinave. Komunat në Kosovë nuk kanë ndonjë hapësirë dhe sistem komunal për kompostim.

 

Kompostopia bënë kompostimin e mbeturinave organike dhe shitjen e kompostit. Tani duke operuar me kapacitet prej 100m3 në vit planifikojnë të katërfishojnë veprimtarinë në 2 vitet në vazhdim. Tash për tash, janë një ekip direkt i involvuar prej 3 personave me ndihmë dhe bashkpunim me komunën e Pejës me planifikim të zgjerimit dhe të punësimit të më shumë njerëzve të tjerë.

Ky projekt është i financuar nga Bashkimi Europian, i menaxhuar nga zyra e Bashkimit Europian në Kosovë dhe implemetuar nga FIQ dhe LINK Campus University.

Artikuj të ngjashëm

18/05/2023

“Climate Fresk” dhe “Eco-Shift Kosova”

Shiko artikullin

28/06/2022

Deklarata e Shoqërisë Civile të Ballkanit Perëndimor mbi Ekonominë Sociale

Shiko artikullin

15/06/2022

Deklerata e Shoqërisë Civile të Ballkanit Perëndimor mbi Ekonominë Sociale

Shiko artikullin