Publikuar: Pri 19, 2022

Shpallje për: Trajner për mbajtjen e trajnimeve në modulet e projektit “Ambasadorët e rinj”

Forumi për Iniciativa Qytetare (FIQ)

TERMAT E REFERENCËS

Një (1) trajner për mbajtjen e trajnimeve në modulet e projektit “Ambasadorët e rinj”

 

Lloji i shërbimit të kërkuar:  Trajner/e

Shuma totale e ditëve të punës: 10 ditë

Periudha e punës: 02. Maj deri me 31 Maj (ditët e punës janë të shpërndara gjatë kësaj periudhe)

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT

Ky projekt do të jetë një zgjerim i Platformës së Ambasadorëve të Rinj FIQ për shkak të suksesit të pilotimit fillestar dhe kërkesës së madhe nga grupi i synuar i të rinjve për t’u angazhuar në këtë nismë. FIQ ka qenë i suksesshëm në përdorimin e filantropisë së komunitetit për të fuqizuar aktivistët e rinj qytetarë dhe grupet joformale që të bëhen kontribues efektivë dhe agjentë të ndryshimit në komunitetet e tyre përkatëse përmes një kombinimi të trajnimeve novatore, mentorimit të përshtatur dhe dhënies së granteve për veprimet e komunitetit. Diferencuesi kryesor i kësaj qasjeje ishte vendosja e të rinjve në qendër të proceseve vendimmarrëse dhe ndihma e tyre për të hartuar dhe zbatuar veprime efektive komunitare për kauza që janë të dashura për ta, dhe kjo rezultoi të kishte një ndikim të rëndësishëm në interesimin e të rinjëve që t’i bashkohen Platformës së Ambasadorëve të Rinj.

Në këtë raund, platforma e Ambasadorëve të Rinj do të jetë e hapur për të rinjtë vullnetarë në të gjithë vendin, të cilët kërkojnë të sjellin ndryshime në komunitetet e tyre lokale duke hartuar dhe zbatuar projekte novatore për zgjidhjen e problemeve. Përveç 5 fushave prioritare për platformën: Sporti, Kultura dhe Artet, Shëndetësia, Gazetaria, Inovacioni, ne do të pranojmë gjithashtu aplikime nën një kategori “Iniciativa Speciale” për të tërhequr ide inovative që synojnë fusha të ndryshme që nuk mbulohen nga prioriteti. fusha por që mund të paraqesin mundësi unike për të adresuar nevojat/sfidat e ndryshme të komunitetit nëpërmjet kësaj nisme.

 

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË E TRAJNERIT/ES

Organizon dhe udhëheq trajnimet në pesë module të ndryshme, të cilat janë në funksion të forcimit të aftësive të ambasadorëve të rinj për implementimin e nismave të tyre komunitare. Për secilin modul parashihet të mbahet trajnim dy ditor.

Modulet janë:

 • Informimi dhe mobilizimi i komunitetit;
 • Mbledhja e fondeve dhe gjenerimi i ideve;
 • Avokimi;
 • Lidershipi;
 • Menaxhimi i kohës dhe produktiviteti.

 

REZULTATET E PRITURA NGA TRAJNERI/TRAJNERJA

 • Të përgatisë trajnimet dhe prezantimet e nevojshme për secilin modul;
 • Të përgatisë raportin për modulet e përfunduara.

 

PROFILI I TRAJNERIT/ES

Kualifikimet dhe aftësitë

 • Aftësi të shkëlqyeshme komunikimi dhe prezantimi;
 • Përvojë në organizimin e trajnimeve;
 • Përvojë të dëshmuar në mbajtjen e trajnimeve në fushat e specifikuara;
 • Të jetë miqësor dhe i komunikueshëm me pjesëmarrësit

 

 

Të interesuarit luten që të dërgojnë CV-në dhe ofertën finaciare si tërësi për pesë module apo edhe për vetëm një modul dy ditor në emailin adresën:  ambasador@fiq-fci.org

Shpallja është e hapur prej 19 Prill deri me datën 02 Maj 2022.

 

 

 

 

 

 

Artikuj të ngjashëm

24/05/2024

Eksperiencë e e jashtëzakonshme në trajnimin me të rinj e të reja për dialog nderetnik!

Shiko artikullin

23/11/2023

Thirrje e hapur për trajnim: TË RINJËT NË BIZNES DHE TURIZËM – EYSET22

Shiko artikullin

16/11/2023

Mundësi punësimi – praktikant me pagesë

Shiko artikullin