Publikuar: Nën 17, 2021

Philanthropy and Businesses

ℹ️ Bëhuni pjesë e diskutimit duke u regjistruar në lidhjen e mëposhtme:
Temat e diskutimit janë:
✅ Pse filantropia luan një rol vendimtar në përpjekjet për zhvillim të qëndrueshëm – si në nivel kombëtar ashtu edhe më gjerë?
✅ Cili është roli i filantropisë në zhvillimin e mjediseve që mundësojnë biznes?
✅ Cilat janë sfidat kryesore me të cilat përballet sektori privat kur angazhohet në dhënien filantropike?

Artikuj të ngjashëm

28/06/2022

Deklarata e Shoqërisë Civile të Ballkanit Perëndimor mbi Ekonominë Sociale

Shiko artikullin

15/06/2022

Deklerata e Shoqërisë Civile të Ballkanit Perëndimor mbi Ekonominë Sociale

Shiko artikullin

19/04/2022

Shpallje për: Trajner për mbajtjen e trajnimeve në modulet e projektit “Ambasadorët e rinj”

Shiko artikullin