Publikuar: Shk 28, 2020

Përfituesit e projektit “PREX” arrijnë marrëveshje me Komunën Kaçanik

Krenarë me përfituesit tanë Discovery Lab (DLAB), organizatë për hapësirë hackerspace, me qëllime teknologjike, edukative, kulturore dhe shkencore, kanë arritur marrëveshje me Komunën Kaçanik, që aktivitetet e saja t’i zhvillon në objektin e shtëpisë së kulturës “Xheladin Kurtaj” dhe të njejtën do ta revitalizoj, duke organizuar evente relevante me natyrën e vet.

Falenderojmë z. Muharrem Ahmeti, I cili ka autorizuar me vendimmarrje të plotë të rinjtë e DLAB.

Vetëm në këtë formë forcohet rinia dhe rritet aktivizmi

Artikuj të ngjashëm

18/05/2023

“Climate Fresk” dhe “Eco-Shift Kosova”

Shiko artikullin

28/06/2022

Deklarata e Shoqërisë Civile të Ballkanit Perëndimor mbi Ekonominë Sociale

Shiko artikullin

15/06/2022

Deklerata e Shoqërisë Civile të Ballkanit Perëndimor mbi Ekonominë Sociale

Shiko artikullin