Publikuar: Nën 01, 2023

Garuesit tanë në projektin europian EYSET

Në projektin #EYSET, ofruam seminare mbi ndërmarrjet sociale në sektorin e turizmit. Në këto seminare, pjesëmarrësit kanë mësuar si të zhvillojnë një plan biznesi të qëndrueshëm.
Disa prej tyre kanë ndarë idetë e tyre për të marrë pjesë në konkursin tonë në internet. Finalistët do të kenë mundësinë të marrin pjesë në konferencën vjetore të Organizatës Ndërkombëtare për Turizmin Shoqëror ISTO në #Bruksel dhe të prezantojnë planet e tyre biznesore atje. Nga Kosova garues janë Ardit Hoti dhe Leoarta Hajdini.
Votoni për planet tuaja të preferuara këtu 👉🏻 https://woobox.com/hkqcfq
English:
In project #EYSET, we offered seminars on social entrepreneurship in the tourism sector. In these seminars, participants learned how to develop a sustainable business plan.
Some of them have shared their ideas to participate in our online contest. The finalists will have the opportunity to attend the annual conference of the International Social Tourism Organization ISTO in #Brussels and present their business plans there. The representors from Kosovo are Ardit Hoti and Leoarta Hajdini.
Vote for your favourite plan here 👉🏻 https://woobox.com/hkqcfq

Artikuj të ngjashëm

24/05/2024

Eksperiencë e e jashtëzakonshme në trajnimin me të rinj e të reja për dialog nderetnik!

Shiko artikullin

23/11/2023

Thirrje e hapur për trajnim: TË RINJËT NË BIZNES DHE TURIZËM – EYSET22

Shiko artikullin

16/11/2023

Mundësi punësimi – praktikant me pagesë

Shiko artikullin