Publikuar: Qer 28, 2022

Deklarata e Shoqërisë Civile të Ballkanit Perëndimor mbi Ekonominë Sociale

U bëjmë thirrje vendimmarrësve të ndërmarrin hapa konkretë për zhvillimin e ekonomisë sociale

 

Gjashtë organizata nga rajoni nënshkruan “Deklaratën e Shoqërisë Civile të Ballkanit Perëndimor mbi Ekonominë Sociale”, e cila u bëri thirrje vendimmarrësve të ndërmarrin hapa konkretë që do të kontribuojnë në zhvillimin e mëtejshëm të ekonomisë sociale si një model ekonomik përkatës që ka në qendër mbrojtjen e shoqërisë dhe planetit.

 

Në një kohë kur bota është gjithnjë e më e orientuar drejt fitimit, grupet vulnerabël përballen me margjinalizimin dhe kërcënimet ndaj mjedisit rrezikojnë gjithnjë e më shumë ekzistencën e tij, ekonomia sociale është imponuar si një nga zgjidhjet për t’iu kundërvënë këtyre zhvillimeve. Duke u mbështetur në nisma të ndryshme të BE-së, organizata të ndryshme nga rajoni në bashkëpunim me partnerët, kanë ankoruar ekonominë sociale si koncept për zhvillimin e qëndrueshëm të shoqërive të Ballkanit Perëndimor. Gjatë dekadave të fundit, falë përpjekjeve të shumë organizatave dhe partnerëve të tyre, janë miratuar disa strategji dhe zgjidhje ligjore, janë zhvilluar modele të reja të mbështetjes financiare dhe janë zhvilluar programe kombëtare dhe rajonale të dedikuara për marrjen e njohurive dhe ndërgjegjësimin e aktorëve të ndryshëm. nisur.

 

Në fund të vitit të kaluar, Komisioni Evropian miratoi Planin Evropian të Veprimit për Ekonominë Sociale, i cili tregon rolin e tij në krijimin e vendeve të punës dhe rritjen gjithëpërfshirëse dhe të qëndrueshme. Plani i veprimit ofron një kuadër të qartë për të mbështetur zhvillimin e ekonomisë sociale. Nëpërmjet promovimit të ekonomisë rrethore, zgjidhjeve tech4good, përfshirjes sociale të njerëzve më vulnerabël dhe pjesëmarrjes së të rinjve, ekonomia sociale luan një rol kyç në arritjen e një tranzicioni të drejtë, të gjelbër dhe dixhital.

 

Duke marrë parasysh se ka ardhur koha që ekonomia sociale të bëhet pjesë e politikës zyrtare dhe të dukshme të qeverisë dhe organeve rajonale të Ballkanit Perëndimor, përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile nënshkruan dhe lançuan një Deklaratë që u bën thirrje dhe inkurajon vendimmarrësit në BE, Shqipëri, Bosnjë dhe Hercegovinë, Mal të Zi, Kosovë, Maqedoninë e Veriut dhe Serbi të ndërmarrin hapa të caktuar që do të përshpejtonin zhvillimin e saj. Këta hapa përfshijnë bashkëpunimin e mëtejshëm në krijimin e një mjedisi të favorshëm të politikave për zhvillimin e ekonomisë sociale, mbështetjen e duhur financiare që njeh specifikën e saj, asociacionin dhe partneritetet ndërsektoriale, si dhe shpërndarjen e njohurive mbi ekonominë sociale.

 

Deklarata u nënshkrua më 15 qershor në Forumin e Inovacioneve Sociale në Beograd nga përfaqësues të Yunus Social Business Balkans (ALB), Aleancës Rinore Krusevo (MKD), CDP Globus (BIH), Qendrës për Arsim Rinor (MNE), Forumit për Iniciativa Qytetare (KOS) dhe Koalicionit për Zhvillimin e Ekonomisë Solidariste (CoSED), i cili gjithashtu e inicioi deklaratën. Nënshkruesit ftojnë gjithashtu organizata të tjera që të bashkohen dhe të nënshkruajnë deklaratën, të cilën ata mund ta bëjnë përmes formularit në faqen e internetit të KoRSE.

Koalicioni për Zhvillimin e Ekonomisë Solidariste (KoRSe) u themelua në vitin 2010 si një rrjet joformal i organizatave që mbështesin zhvillimin e sipërmarrjes solidare, i përbërë nga Fondacioni Trag, Lëvizja Evropiane në Serbi (EMS), Iniciativa për Zhvillim dhe Cooperation (IDC) dhe Smart Kolektiv.

Artikuj të ngjashëm

24/05/2024

Eksperiencë e e jashtëzakonshme në trajnimin me të rinj e të reja për dialog nderetnik!

Shiko artikullin

23/11/2023

Thirrje e hapur për trajnim: TË RINJËT NË BIZNES DHE TURIZËM – EYSET22

Shiko artikullin

16/11/2023

Mundësi punësimi – praktikant me pagesë

Shiko artikullin